• +359 38 620 624, +359 899 242 983
 • Хасково, ул. Добруджа 5
 • g_velcheva@mail.bg
Пиши им

Гергана Петкова Велчева – нотариус №660 | Хасково

 • 389
тел:-
Услуги:-
Описание

Гергана Петкова Велчева е нотариус №660 в град Хасково. Дейността й включва всички услуги в областта на нотариалната дейност, като например:

 • Заверка на документи – пълномощни, декларации, разписки, образец от подпис и други.
 • Заверка на документи за покупко-продажба на МПС или недвижими имоти.
 • Дарение на имущество.
 • Запазване право на ползване.
 • Заверка на завещания.
 • Нотариални покани.
 • Констативен протокол за обстоятелства като явяване, неявяване и така нататък.
 • Заверка на преписи от различни документи.
 • Прехвърляне на имот срещу задължение за плащане на издръжка и/или доглеждане на собственика.
 • Констативни нотариални актове.
 • Договори за доброволни делби на имущество и наследство.
 • Отказ от наследство.
 • Констативни протоколи по Търговския закон.
 • Извършва сделки с вещни права.
 • Учредяване и прехвърляне на вещни права.
 • Изготвяне на проекти за документи като: нотариална покана, декларации, нотариален акт, нотариално завещание и други.

Нотариус Гергана Велчева работи по цените, описани в тарифата за нотариалните такси.

Нейният район на действие съвпада с района на Районен съд Хасково – община Хасково, община Стамболово, община Минерални бани, град Хасково,  както и всички села в района.

В нейната нотариална кантора в Хасково и идват хора с нуждата от различни нотариални услуги. Гергана Петкова Велчева разглежда всеки казус индивидуално и изпълнява задълженията си според своите правомощия, указани в „Закон за нотариусите и нотариалната дейност“, като умее да спазва нужното ниво на конфиденциалност.

Нотариусът е независим при изпълнение на своите задължения и не взима страна при изпълнение на служебните си функции. Разбира се, е длъжен да пази интересите на своите клиенти, но само доколкото това означава да запознае страните със законовите норми, без да застава на нечия страна при сделките между тях.

Клиентите, които са потърсили Нотариус Гергана Велчева в кантората й в град Хасково, са останали доволни от нейната компетентност и безпристрастност. Това е показателно за високия й професионализъм при изпълнение на своята дейност и извършването на различните нотариални услуги.

 • Карта
 • Улица
 • Маршрут
 • С автомобил
 • Пеш
 • С колело
 • Транзит

0 ревюта

Все още няма отзиви.